webbhotell

Vanligaste tjänsten hos ett webbhotell

En av de vanligaste tjänsterna som du kan få hjälp med och verktyg att arbeta med från ett webbhotell är när det kommer till skriptspråk. Genom att använda dig av en plattform och/eller webbsida som erbjuds via ett webbhotell behöver du vare sig koda eller bry dig speciellt mycket om skriptspråket själv.

Begreppet skriptspråk

Begreppet skriptspråk är en vanligt förekommande term inom datavetenskapen. Termen används ofta för att beskriva specialiserade delar av kodningen som är inriktade på specifika uppgifter inom givna ramar. Skriptspråk är en form av programspråk och källkoden för skriptspråket kallas för skript. En annan form av programspråk är exempelvis systemspråk, det används i större utsträckning för ett bredare område, medan skriptspråket oftare avser ett mer specifikt område och används i mer avgränsade sammanhang.

När det gäller användningsområden och ur en teoretisk synvinkel så används olika systemspråk i större omfattning för att bygga webbsidor och webbhotell. Men skriptspråket används fortfarande oftast när det gäller mindre detaljer och avancerade korrigeringar. Generellt används både systemspråket och skriptspråket i samband med att ett webbhotell skapas och utvecklas. De har helt enkelt olika användningsområden.

Samtidigt så kan mycket skrivas med hjälp av skriptspråk idag, förr krävdes det nästan alltid att den som programmerade använde sig av systemspråk i större utsträckning. Det skulle delvis kunna bero på att skriptspråket är mycket mer utvecklat idag än det varit historiskt. Men, fortfarande gäller det för programmerare att behärska både systemspråk och skriptspråk för att skapa och bygga upp så bra webbplatser och/eller webbhotell som möjligt.

Några exempel på skriptspråk som du kan fördjupa dina kunskaper kring är: AppleScript, Lula, JavaScript, Pawn, Perl, Lotus Notes och många fler. Några av de nämnda skriptspråket finns som motsvarigheter även bland systemspråken också. De flesta typiska skriptspråk tillhandahålls av så kallade “kommandotolkar”, exempelvis Unix.

hemsida

Enkel administration med sitebuilder

Ska du sätta upp en hemsida för ditt företag, föreningen, en organisation eller en privat hemsida så är det smart att använda ett webbhotell som kan erbjuda dig en sitebuilder. En sitebuilder är ett verktyg som gör att du enkelt kan skapa sidor att publicera på nätet men också uppdatera befintliga sidor, utan att du behöver någon kunskap i kodning. Det gör att vem som helst kan administrera företagets hemsida så att den alltid är uppdaterad.

Det finns olika program som du kan använda dig av hos webbhotellen men också sitebuilders som du kan installera direkt på din webbplats och på sätt kunna administrera din hemsida även om du inte använder dig av ett webbhotell. En hel del sitebuilders är gratis medan det också finns en del sitebuilder som är kommersiella och kan kosta allt från 10 000 upp till 100 000 tals kronor. De senare används av företag som vill ha full kontroll på sin hemsida och som kanske också har många avdelningar och mycket personal som uppdaterar hemsidan.

Så fungerar en sitebuilder

En sitebuilder är en programvara som installeras på en server. Med en sitebuilder så kan du bygga upp en hemsida från början, utan att kunna något om kod. En sitebuilder hanterar normalt designen på sidan och den grafiska profilen som bland annat typsnitt och färger. Med en sitebuilder så skriver du bara in den text som du vill publicera på din hemsida så sköter programmet om den formatering som behövs så att sidan på nätet visas exakt så som du vill ha den. Du kan genom en sitebuilder även lägga in bilder, länkar och mycket annat, som annars hade krävt extra programvaror och en del kodningskunskaper för att läggas in. Med en sitebuilder så får du också kontroll över hemsidans struktur och även behörigheten till sidan.

hemsida

Bygga hemsidor – tips

Det finns mycket man ska ro i land, då en webbplats ska bli färdig. Det viktigaste är nog att innehållet är bra och presenterat på ett bra sätt. Ingen design eller grafisk utsmyckning kan rädda ett dåligt innehåll från att skrämma iväg besökarna, och få en dålig ranking hos exempelvis Google.

Just SEO (sökmotoroptimering) har länge varit aktuell, och inte undra på det, för att få besökare måste man synas i sökningarna. Idag räcker det dock inte att kunna alla knep som finns i branschen, själva innehållet måste vara relevant och även presenterat på ett användarvänligt vis. Här är några tips man kan använda för att öka sina chanser att lyckas med en hemsida.

Håll isär olika rubriknivåer

Sökmotorer vill gärna att allting har sin tydliga plats. Huvudtitlar (H1) och även undertitlar (H2) är alltid prioriterade och bör finnas med på varje sida. Detta kan man använda sig av, då dessa titlar bör summera och dela upp vad texten handlar om.

Glöm inte fetstilt

Ett mycket enkelt sätt att skapa ett fokus är att använda fetstil på ett ord eller mening som ska lyftas fram. På detta vis fångas besökarens uppmärksamhet på ett ställe i texten. Detta kräver inte heller några andra åtgärder än att undvika att använda fetstil alltför ofta i samma text.

Läsbarhet

Den som vill hålla kvar sin besökare på hemsidan, måste ha en läsbar text som gärna får locka till fortsatt läsning. Det är bra att redan i ingressen förklara vad besökarna kan förvänta sig av resterande text. Man kan med fördel använda intressanta bilder som bryter av större block med textmassa.

En och samma röst

Att använda samma “röst” i texten är bra för att skapa ett gediget intryck hos läsaren. Är det formellt i början bör det fortsätta i samma anda. en sida som har en enastånde design är skönhetsakademin.se som är experter på Fillers kurs Stockholm