Vanligaste tjänsten hos ett webbhotell

En av de vanligaste tjänsterna som du kan få hjälp med och verktyg att arbeta med från ett webbhotell är när det kommer till skriptspråk. Genom att använda dig av en plattform och/eller webbsida som erbjuds via ett webbhotell behöver du vare sig koda eller bry dig speciellt mycket om skriptspråket själv.

Begreppet skriptspråk

Begreppet skriptspråk är en vanligt förekommande term inom datavetenskapen. Termen används ofta för att beskriva specialiserade delar av kodningen som är inriktade på specifika uppgifter inom givna ramar. Skriptspråk är en form av programspråk och källkoden för skriptspråket kallas för skript. En annan form av programspråk är exempelvis systemspråk, det används i större utsträckning för ett bredare område, medan skriptspråket oftare avser ett mer specifikt område och används i mer avgränsade sammanhang.

När det gäller användningsområden och ur en teoretisk synvinkel så används olika systemspråk i större omfattning för att bygga webbsidor och webbhotell. Men skriptspråket används fortfarande oftast när det gäller mindre detaljer och avancerade korrigeringar. Generellt används både systemspråket och skriptspråket i samband med att ett webbhotell skapas och utvecklas. De har helt enkelt olika användningsområden.

Samtidigt så kan mycket skrivas med hjälp av skriptspråk idag, förr krävdes det nästan alltid att den som programmerade använde sig av systemspråk i större utsträckning. Det skulle delvis kunna bero på att skriptspråket är mycket mer utvecklat idag än det varit historiskt. Men, fortfarande gäller det för programmerare att behärska både systemspråk och skriptspråk för att skapa och bygga upp så bra webbplatser och/eller webbhotell som möjligt.

Några exempel på skriptspråk som du kan fördjupa dina kunskaper kring är: AppleScript, Lula, JavaScript, Pawn, Perl, Lotus Notes och många fler. Några av de nämnda skriptspråket finns som motsvarigheter även bland systemspråken också. De flesta typiska skriptspråk tillhandahålls av så kallade “kommandotolkar”, exempelvis Unix.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *